Honoraris

En un detallat document d'Encàrrec Professional, acceptat prèviament pel client, quedaran descrites totes les actuacions que es realitzaran i el seu import.

Elaborem un pressupost adaptat a cada cas concret i ens ajustem a la seva capacitat econòmica, perquè vostè pugui realitzar els pagaments sense que això suposi un increment de la seva preocupació.


Vols fer-nos una consulta?