Dret Civil

  • Redacció i assessorament sobre actes d'última voluntat: testaments.
  • Tramitació de declaracions d'hereus, acceptació d'herència, liquidació, reclamació de legítima i altres procediments successoris.
  • Responsabilitat civil derivada de delictes. Danys i perjudicis derivats de la comissió de delictes i faltes.
  • Incapacitació de la persona: malaltia d'Alzheimer, síndrome de Down...
  • Redacció de contractes: arres, compravenda, lloguer.
  • Reclamació de quantitat: declaratius, monitoris.
  • Desnonaments


Vols fer-nos una consulta?