Dret de Família

  • Separació judicial, divorci i parelles estables: contenciosos i mutu acord.
  • Modificació de mesures definitives.
  • Dissolució del condomini i del règim econòmic matrimonial.
  • Execució de Sentències: incompliment de pensió d'aliments, guarda i règim de visites.
  • Acords prematrimonials, capitulacions matrimonials i pactes en previsió de ruptura.
  • Reclamació de paternitat, filiació o d'impugnació.