Dret Laboral

  • Assessorament jurídic en matèria d'acomiadament, expedients de regulació de treballadors i reclamacions de quantitat. 
  • Accidents de treball i assetjament laboral.
  • Danys i perjudicis derivats d'accidents laborals: falta de mesures de seguretat, incapacitat permanent o temporal (dies de baixa), mobbing.
  • Reclamacions davant la Seguretat Social.
  • Tramitació d'incapacitat laboral.